Connexions segures

Entre diferents seus.

Una organització pot desitjar connectar entre si xarxes que es troben en diferents llocs geogràfics. Assegurem la integritat, autenticitat i confidencialitat per mitjans físics o nivell d'aplicació.

Entre usuaris i els recursos.

És freqüent que hi hagi recursos necessaris per als nostres usuaris en la seu de l'organització o en qualsevol se les sucursals, però que aquests usuaris es troben fora de les instal · lacions en el moment de precisar dels recursos. La solució passa per permetre l'accés d'aquests usuaris, mitjançant connexions segures, a l'organització a través d'Internet.

joomla template 1.6