Servei de directori


Un servei de directori (SD) és una aplicació o un conjunt d'aplicacions que emmagatzema i organitza la informació sobre els usuaris d'una xarxa d'ordinadors, sobre recursos de xarxa, i permet als administradors gestionar l'accés d'usuaris als recursos sobre aquesta xarxa. A més, els serveis de directori actuen com una capa d'abstracció entre els usuaris i els recursos compartits. A més, permeten als administradors de la xarxa assignar permisos d'accés als recursos per part dels usuaris, facilitant la implantació de polítiques de seguretat.

Els serveis de directori poden ser de diversa índole: locals, per a una organització, o globals, amb informació abastant des noms de usuraris, i números de telèfon fins noms de domini i les seves corresponents adreces IP, o disperses geogràficament i interconnectades entre si. No obstant això, tots ells comparteixen característiques comunes, com tenir la informació estructurada amb un esquema flexible i modificable, disposar de capacitats avançades de cerca i, en els casos de directoris distribuïts, replicar la informació entre diversos servidors.

joomla template 1.6