Virtualització


La independència dels serveis que presten els servidors dels equips sobre els quals s'executen permet la màxima flexibilitat, l'optimització de recursos, la seva adequació a les necessitats del negoci i garantir la màxima disponibilitat dels mateixos amb la mínima inversió.
Gràcies a aquesta tecnologia es redueixen els consums energètics, elèctrics i de condicionament d'aire, requerits.


Apemtic és especialista en:

  • Virtualització completa (KVM).
  • Virtualització a nivell de SO (OpenVZ).

Per què:

  • Millor aprofitament dels recursos.
  • Augment de la disponibilitat dels serveis.
  • Ràpida recuperació davant desastres.
  • Eficiència en el manteniment.
  • Estalvi d'energia.
  • Independència del maquinari.
joomla template 1.6